Skip to content
Personal Growth

Mobina – Case Lemn

case lemn, mobina

Case Lemn Informatii


Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii.

Design Case Lemn

h) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie, intocmirea, pastrarea si completarea cartii tehnice a constructiei si, dupa caz, modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor;

Modele Case Lemn

Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate.

Case Lemn

Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective : – modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare ; – solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie ; – organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei ; – functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii ; – asigurarea activitatii metrologice in constructii ; – receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie ; – urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora ; – postutilizarea constructiilor ; Mai multe detalii despre Case Lemn La Rosu


Related

Up Next