Familiefrihet er noe så enkelt som rettigheten: EGET VALG AV FAMILIENS BRUK AV TID OG STED og fordrer loven: IKKE TVING.